GAVED GAVED
právě probíhávýstavní plán

prodej z depozitu

kontakt

 


JÁNUŠ KUBÍČEK
OBRAZY, GRAFIKA
6.5. / 1.6. / 2003

 

 

 
Jánuš Kubíček
1921 - narodil se 5. prosince v Nových Hradech, u Vysokého Mýta. Otec, sochař Josef Kubíček, žák Myslbekův a Hahnův, 1924 - Kubíček přesidluje s rodiči a sestrou Jarmilou do Brna-Králova Pole, 1928 - prožívá prázdninový pobyt u moře v Itálii, ke kterému se ve svém pozdějším díle stále vrací (dojmy z moře a pohybu vln), 1934-35 - má první samostatnou výstavu v dětské čítárně Městské knihovny v Brně, 1936 - jeho umělecký názor ovlivňuje mimo jiné otcova sbírka moderního umění, začíná se soustavně zabývat malbou, grafikou a dějinami umění, 1941 - maturuje na gymnáziu v Brně-Králově Poli, začíná studovat na Škole uměleckých řemesel v Brně (do roku 1943), 1942 - je přijat do Odborové organizace výtvarných, umělců v Praze, 1943 - stává se hostujícím členem SVU Mánes v Praze a SVU Aleš v Brně, 1945 - je přijat do Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské, 1947 - podniká dvouměsíční studijní cestu do Itálie, po návratu žije a maluje tři čtvrtě roku v Mikulově, jehož okolní krajina mu připomíná milovaný jih, 1948-49 - v tomto období vzniká mimo jiné první série koláží ovlivněná surrealismem, přátelí se s Bohumírem Matalem - společný ateliér, 1950 - stává se členem Svazu československých výtvarných umělců. Získává ateliér ve Františkánské ulici v Brně, 1955 - 31. srpna se žení
s textilní návrhářkou Vlastou Donauerovou, 1957 - spoluzakládá tvůrčí skupinu Brno 57, společně se Z. Kudělkou, B. Matalem, I. Rullerem, Z. Řihákem, J. Sirotkem, P. Spielmannem, V. Vaculkou, V. Vašíčkem a J. Zeminou, 1963 - účastní se jako člen skupiny Brno 57 výstavy Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, snahy mladé výtvarnické generace po moderním výrazu, 1965 - v červenci se narodil syn Adam, 1967-71 Studuje (mimo jiné) technologii malby bratří van Eycků, 1970 - je mu udělena Krajská cena Antonína Procházky "za vynikající malířské dílo posledních let", 1976-87 - věnuje se výhradně volné tvorbě ve svém brněnském ateliéru, který od počátku 50. let prakticky neopustil, 1992 - 26. února je Jánuš Kubíček prohlášen čestným členem Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Brno, 1993 - 16. března je přijat za člena Sdružení českých, umělců grafiků Hollar, 21. května umírá Jánuš Kubíček v Babicích nad Svitavou.

Seznam vystavených prací
1964 - Zátiší 1, 41 x 54 cm, enkaustika a voskokaseinová tempera, sololit
1968 - Svislé tvary (Nymfy) - nedokončeno, 90 x 67,5 cm, tempera, sololit
1970 - Modrá nymfa, 59,5 x 44,5 cm, enkaustika, plátno
1970 - Úžina (Malováno za bouřky), 28 x 21,5 cm, olej, plátno
1974 - Stín 1, 84 x 62,5 cm, olej, plátno
1974 - Stín 2, 83,5 x 59 cm, olej, plátno
1974 - Černé vlání (Prapor smrti), 85,5 x 60,5 cm, olej, plátno
1974 - Laokoon 1, 24 x 32 cm, olej, lepenka
1975-82 - Krajina s bouří, 119,5 x 84 cm, tempera, olej, plátno
1979 - Korálový ostrov, 75 x 79 cm, olej, plátno
1980 - Prostor nad hladinou, 48,3 x 63,3 cm, olej, sololit
1980 - Přesmyčka (Mieder-baier), 49,5 x 41,5 cm, olej, plátno
1980-81 - Řecký štít, 79 x 69 cm, vaječná tempera, sololit
1982 - Ikona, 46 x 38 cm, olej, plátno
1982 - Večerní červánky, 55 x 64 cm, olej, plátno

+ dalších 49 grafických děl