GAVED GAVED
právě probíhávýstavní plán

prodej z depozitu

kontakt

 


LADISLAV NOVÁK
výběr z díla (1969 - 1996)
20.2. / 28.3. / 2003

 

 

 
Ladislav Novák
1925 - 4. srpna narozen v Turnově, 1945 - začíná studovat bohemistiku na filozofické faklultě Univerzity Karlovy v Praze, 1950 - ukončil studia na UK, 1951 - uzavírá sňatek s Eliškou Bumbovou, 1952 - narození syna Petra, 1954 - nastupuje jako gymnaziální profesor nejprve v Rovensku, pak v Budišově a vzápětí v Třebíči, kde působil až do 1985, 1958 - začíná s pravidelnými návštěvami v Praze - Jana Kotíka, později Mikuláše Medka, přelom 50. a 60. let první výtvarné pokusy, 1962 - vznikají první vážné výtvarné práce, 1963 - topologické kresby, 1964 - první výstava alchymáží, 1965 - první samostatná výstava froasáží, 1971- výstava v Galerii Petitori v Paříži, 1973 - akce v přírodě, cesta do Itálie, 1978 - společná výstava s Jiřím Kolářem, v Galerii Ann Arbor v Michiganu, USA, 1981 - samostatná výstava v Gallery "A" v Amsterodamu, 1985 - samostatná výstava k 60. narozeninám, v Galerii Rafay v Kronbergu
1991 - vytváří první veronáže během pobytu, v italské Veroně, 1996 - vznikají znovu barevné froasáže, 1998 - nová řada tzv. litých kreseb, 1999 - 28. července umírá v Třebíči

Seznam vystavených prací
alchymáže
froasáže
veronáže
fotografie
topologické kresby ...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29